VOP

Facebook Biobooms Instagram Biobooms
Doprava Zdarma, nad 39 EUR!
VOP VOP VOP VOP VOP VOP VOP

VOP

Všeobecné obchodné podmienky platné pre nákup v internetovej predajni BIOBOOMS

 

A. VYMEDZENIA POJMOV:


Obchodné podmienky:

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce v súvislosti s používaním internetového obchodu na adrese www.biobooms.sk.

VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatváranej medzi spoločnosťou BIOBOOMS s.r.o. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim, ktorú spolu zákazník a spoločnosť BIOBOOMS, s.r.o. uzatvárajú pri predaji tovaru prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese www.biobooms.sk. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

 

Predávajúci a prevádzkovateľ internetovej predajne BIOBOOMS

Predávajúcim /prevádzkovateľom , dodávateľom tovaru a služieb  internetovej predajne na internetovej adrese www.biobooms.sk (ďalej ako „internetová predajňa BIOBOOMS“) je spoločnosť BIOBOOMS, s.r.o. (ďalej ako „predávajúci“).

Obchodná firma: BIOBOOMS, s.r.o.
Sídlo: Nová 1393/18 Ivanka pri Dunaji, PSČ 900 28
IČO: 47405066
Zápis v obchodnom registri: Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným  súdom v Bratislave I, vložka 93584/B


Kontaktné údaje:

Poštová adresa pre doručovanie: Nová 1393/18, 900 28 Ivanka pri Dunaji

E-mail: info@biobooms.sk

Telefón: +421 905 967 235


Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj


Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.

Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.

Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie a kupujúci ju plne uznáva. To neplatí však pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z.z. v lehote 14 kalendárnych dní.


Cena

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.

2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.


B. OBJEDNÁVKA

 1. Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do košíka v e-shope predávajúcim. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.
 3. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom na zákazníkom uvedenú  e-mailovú adresu. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 1. tohto článku.
 4. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 5. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne BIOBOOMS sú záväzné. Podaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom a pravidlami motivačného programu, a súhlasí s nimi.
 6. Vyplnením registračného formulára či záväznej objednávky v rámci internetovej predajne BIOBOOMS dáva zákazník predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o zákazníkovi a o jeho nákupoch v zmysle článku F – Ochrana osobných údajov.
 7. Ceny, zľavy a platnosť ponuky. Predávajúci je viazaný svojou ponukou po dobu jej zverejnenia na www.biobooms.com, pokiaľ nie je priamo v ponuke uvedené inak. Všetky ceny v internetovej predajni BIOBOOMS sú konečné vrátane DPH. Všetky ceny vrátane akčných cien a ponúk platia do odvolania alebo vypredania zásob. Predávajúci zabezpečí aktuálnosť uverejnenej ponuky bez zbytočného odkladu. Zľavy tovaru v akcii, akčné ponuky a prípadné osobné zľavy nemožno kombinovať a sčítať.
 8. Storno objednávky - Objednávku môže zákazník stornovať e-mailom či telefonicky, a to 24 hodín od odoslania objednávky. Podmienkou stornovania objednávky je uvedenie čísla objednávky a kontaktného údaja.
 9. Predávajúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy do 24 hodín od doručenia objednávky zákazníka spotrebiteľa/potvrdenia objednávky zákazníka podnikateľa, a to v prípade, že (vo všetkých vyššie uvedených prípadoch bude predávajúci kontaktovať zákazníka s alternatívnou ponukou podobného tovaru.):
 • objednávaný tovar nie je na sklade, už sa nevyrába či je inak nedostupný,
 • objednávaný tovar - rovnaký typ, model - je dlhodobo reklamovaný z dôvodu výskytu chýb
 1. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch bude predávajúci kontaktovať zákazníka s alternatívnou ponukou podobného tovaru. V prípade nemožnosti dodať zákazníkovi tovar, predávajúci zákazníka o tejto skutočnosti neodkladne informuje a pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení, do 15 dní zákazníkovi vráti ním zaplatenú cenu za tovar.
 2. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internet, telefón atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške a úplne závislé od tarifu telekomunikačných služieb, ktoré používa zákazník. 


C. DODACIE PODMIENKY

 1. Predávajúci je viazaný objednávkou v lehote 30 dní od jej vytvorenia.
 2. Objednaný tovar je expedovaný spravidla do 2 pracovných dní od prijatia objednávky v prípade platby na dobierku a do 2 pracovných dní od prijatia platby v prípade platby prevodom a kartou cez internet, ak je tovar skladom. Vždy informujeme zákazníka o odoslaní tovaru na jeho e-mailovej adrese. Ak objednaný tovar nie je na sklade, kontaktujeme zákazníka telefonicky a navrhneme ďalší postup, napr. iné plnenie, predĺženie dodacej lehoty. Zákazník má v takomto prípade možnosť od zmluvy odstúpiť. Mimoriadne môžu byť dodacie lehoty predĺžené, o čom sú zákazníci informovaní pri zadávaní objednávky.
 3. Expresná zásielka – všetky objednávky zadané pred 15,00 hod. v pracovných dňoch ak je tovar skladom budú expedované v ten istý deň.
 4. Preprava, spôsob doručenia, spôsob oznámenia o doručení zásielky, termín a miesto prevzatia zásielky prebieha v súlade s obchodnými podmienkami  prepravnej spoločnosti GLS Slovakia.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom prepravnej spoločnosti GLS Slovakia.
 7. Cena poštovného  a balného  pri nákupe nad 39,- € je zdarma, v prípade nižšej objednávky  predstavuje: 2,99 eur.
 8. Poplatok za prípadnú dobierku je 1,0 €.
 9. Pri platbe platobnou kartou alebo bankovým prevodom platíte iba poštovné


D. SPÔSOB ÚHRADY:

 1. Dobierkou – kúpnu cenu uhradí zákazník pri prevzatí tovaru, tovar je expedovaný k preprave spravidla do 2 pracovných dní od obdŕžania objednávky.
 2. Bankovým prevodom – platbu uhradí zákazník vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho IBAN: SK 8211000000002922903811. Po odoslaní objednávky sa zobrazia údaje potrebné na prevod peňazí – čiastka, číslo účtu, variabilný symbol. Tieto informácie sú zároveň zaslané zákazníkovi v potvrdení objednávky na jeho e-mail. Po vykonaní platby sú peniaze na účet predávajúceho pripísané obvykle v priebehu 1-3 pracovných dní. Tovar je expedovaný k preprave do 2 (dvoch) pracovných dní po pripísaní príslušnej čiastky (ceny tovaru) na bankový účet predávajúceho (ak je na sklade). Pri prevzatí zásielky  zákazník už nič neplatí. Ak zákazník neuhradí cenu tovaru bez zbytočného odkladu po uskutočnení objednávky, a to ani po predchádzajúcej výzve predávajúceho, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť
 3. Platobnou kartou – platbu uhradí zákazník platobnou kartou VISA, VISA Electron, Maestro alebo MasterCard. Pri akceptácii platobných kariet sa využíva 3D-Secure riešenie – najmodernejšia celosvetová aplikácia kartových Asociácií MasterCard a Visa, umožňujúca bezpečné platby kartou na internete. Na rozdiel od platby bankovým prevodom nie je potrebné čakať až 3 (tri) dni. Pri vykonaní platby je tovar expedovaný spravidla do 2 (dvoch) pracovných dní (ak je na sklade).


E. PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho prechádza až momentom vyplatenia plnej ceny za dodávku.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.


F. STORNO OBJEDNÁVKY

 1. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku
 2. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke.


G. PRÁVO  SPOTREBITEĽA VRÁTIŤ TOVAR BEZ UDANIA DÔVODU A POUČENIA SPOTREBITEĽA

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od zmluvy.
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov..
 7. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.
 8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 9. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
 10. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 11. Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).
  Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim BIOBOOMS, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia Pekárska 23, 97101 Trnava, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.


H. ZMLUVNÁ POKUTA

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € (slovom desať eur) v prípade, že vytvoril objednávku, ktorú nestornoval a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu, nakoľko porušil ustanovenia v čl. X. bod 2, písm. a.
 2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako i sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy.


F. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1) Spoločnosť BIOBOOMS , s.r.o. spracúva osobné údaje fyzických osôb starších ako 16 rokov - kupujúcich, potenciálnych zákazníkov a osôb, ktoré vykonali registráciu na webovej stránke spoločnosti BIOBOOMS (ďalej spolu ako “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

2) Spoločnosť BIOBOOMS spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu:

 • titul,
 • meno,
 • priezvisko,
 • veková hranica,
 • bydlisko,
 • e-mailová adresa,
 • fakturačná adresa,
 • adresa dodania tovaru,
 • kontaktné telefónne číslo,
 • cookies
 • číslo účtu
 • história nákupov


za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami. Spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb navštevujúcich eshop, registrovaní prostredníctvom E-shopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií.Získané údaje používa aj na tvorbu personalizovaných odporúčaní produktov a služieb (odporúčania na eshope, obsah noviniek a akcii doručovaných do emailu), marketing na eshope ako aj iných stránkach a analýzu správania počas návštev s cieľom zvyšovania kvality ponúkaných produktov a služieb.

 3) Pri prihlásení sa k odberu noviniek a akcii spoločnosti Panta Rhei dotknutá osoba vyjadruje spoločnosti BIOBOOMS súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a cookies, najmä za účelom zasielania marketingových noviniek, akcii a informácií formou elektronickej správy/SMS správyodoslanej na uvedenú e-mailovú adresu alebo mobilné telefónne číslo. Dotknutá osoba udeľuje spoločnosti BIOBOOMS súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 5 rokov od neskoršieho z nasledovných dní: (a) odo dňa ich poskytnutia alebo (b) od dňa vykonania posledného nákupu (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to:

 • vo svojom profile ak je zaregistrovaná
 • prostredníctvom tlačidla ohlásenia na konci každého doručeného mailu s novinkami
 • prostredníctvom žiadosti odoslanej na gdpr@biobooms.sk

4) Spoločnosť BIOBOOMS po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so  spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej  osoby.

5) Spoločnosť BIOBOOMS vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované  osobné  údaje dotknutých osôb starších ako 16 rokov. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a  využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania  zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby  nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému  neprípustnému spôsobu spracúvania.

6) Dotknutá osoba čestne vyhlasuje, žeje staršia ako 16 rokov a je oprávnenásvoje osobné údaje poskytnúť  spoločnosti BIOBOOMS, príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru.

7) Dotknutá osoba vyhlasuje že bola poučená o nasledovných právach dotknutej osoby:

8) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti na e-mailovú adresu gdpr@biobooms.sk od  spoločnosti BIOBOOMS vyžadovať:

      a) od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby

       b) presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť BIOBOOMS získala jej osobné údaje na spracúvanie,

       c ) zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

       d ) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú           predmetom spracúvania,

       e ) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

       f ) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

9 ) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti odoslanej na email gdpr@biobooms.sk u  spoločnosti BIOBOOMS namietať voči:

       a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely           priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

     b) využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho   marketingu v poštovom styku, alebo

      c) poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho         marketingu,

      d) jej profilovaniu s využitím cookies,

10 ) Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na  automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej  týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. To sa neuplatní, ak je rozhodnutie:

 a) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika     viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených   záujmov dotknutej osoby, alebo
 c)  založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

11 ) V prípadoch podľa a) a c) je BIOBOOMS  povinná vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a  oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným  spôsobom zo strany BIOBOOMS, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

12 ) Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom     oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.
13 ) Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj o právach    kupujúceho  ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre všetky dotknuté osoby primerane.
 14 ) Cookies Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v    počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie    používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas Vášho pripojenia. 
Na čo používame súbory cookie? Jednotlivé stránky našej spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. 
Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie:

 • Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.
 • Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok.
 • Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.

 15 ) V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa §13 ods. 1 písm. b) a f)     Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím   stranám pre účely nevyhnutné na plnenie zmluvy (objednávky) a rovnako pre účely oprávnených záujmov   prevádzkovateľa (vytváranie profilovania zákazníka):

 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942,
 • UPS Slovak Parcel Servis  s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji IČO: 31 329 217
 • IN TIME s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji IČO: 31 342 621

I. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný tovar,

b) zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

 1. Predávajúci je povinný:

a) dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene

b) spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.


J. ZÁVEREČNE USTANOVENIA

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti K nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 15. júna 2015.V Ivanke pri Dunaji , 15. júna 2015

Mgr. Bianka Urbanová

konateľ spoločnosti

BIOBOOMS, s. r. o

 

 

V poslednom čase si mnohí z nás uvedomujú ako naše životy ovplyvňuje chémia. Potraviny, oblečenie, produkty dennej potreby, ale i životné prostredie je plné škodlivín. Ak si vážite svoje zdravie či zdravie svojich blízkych, milujete prírodu a chcete naozaj žiť kvalitne, ste tu správne. Bioprodukty, ktoré vám ponúkame sú ideálnym riešením pre tých, ktorí sa rozhodli uprednostniť alternatívu prírody pred syntetikou. Sme dôslední v ich výbere a preto dbáme aby každý bioprodukt mal certifikát. Ten vám zaručí výnimočnú kvalitu a ponúka istotu, že dostanete produkt, ktorý neobsahuje zbytočnú chémiu. Všetky certifikované bioprodukty sú označené symbolom organizácie, ktorá ich certifikovala. Náš sortiment sa neustále rozširuje a jeho portfólio tvoria biovýrobky renomovaných firiem. Všetky patria medzi etických výrobcov, dodržujú princíp fair trade a snažia sa minimalizovať negatívny dopad výrobného procesu na životné prostredie. Budeme veľmi radi ak sa u nás porozhliadate a veríme, že nájdete to čo vás zaujíma alebo to čo potrebujete. Pokiaľ budete mať akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na tel. čisle 0905 967 235, radi vám pomôžeme a poradíme. Spolu tak dokážeme urobiť niečo pre zdravie, relax či krásu ale tiež pre prírodu a životné prostredie. Vieme že Váš domov je Váš Svet. Váš eshop ...